Lorem ipsum dolor sit amet...

Affiliate app là gì? Cách kiếm tiền thông qua mobile affiliate

Affiliate app là cách người quảng cáo thúc đẩy một ứng dụng nào đó sau đó họ sẽ  nhận được phần thưởng. Thông thường, người dùng sẽ sử dụng chính kênh truyền thông của bản thân (như mạng xã hội) để thúc đẩy mobile app.

Xem thêm

Changing the world

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat dolores cannon volutpat.

Read more

Explore our favorites

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat dolores cannon volutpat.

Shop now