Tag Archives: cẩm nang

Digital nomad – Xê dịch nhưng không thất nghiệp

Vừa du lịch khắp nơi vừa có thu nhập ổn định có phải là mơ ước của bạn? Nguồn: Monstera/Pexels 1. Digital nomad là gì? Digital nomad /ˈdɪdʒɪtl nəʊmæd/ (danh từ) có nghĩa đen là “dân du mục kỹ thuật số”. Cụm từ chỉ những người thường xuyên “xê dịch”, không phụ thuộc vào địa